Courses in your country

Courses in your country


AT

- BEAM 21 — Kompetenzen für kommunalen Klimaschutz und intelligentes Energiemanagement
moodle: BEAM 21 Österreich   
email: beam21@gbw.at
mehr: Informations-Flyer

 
 

BG

- BEAM /НАПРАВЛЕНИЕ/ 21 – Курс за тези, които вземат решения
moodle: BEAM 21 България
email: pecsd@net-bg.net
още:Флаер Информация
 

 
 

CZ

- BEAM 21 — Chytrá energie do měst: kurz o čisté komunální energetice
moodle: BEAM 21 Česko
email: beam21@hnutiduha.cz
více: informační leták

 
 

DE

- BEAM 21 — Kompetenzen für kommunalen Klimaschutz und intelligentes Energiemanagement 
moodle hbs: BEAM 21 Deutschland
moodle fst: BEAM 21 Deutschland 
email: beam21@boell-brandenburg.de
mehr: Informations-Flyer

 
 

FR

- BEAM 21 - Formation aux plans climat-énergie à l’intention des acteurs communaux
moodle: BEAM 21 France
email: beam21@ale-lyon.org
plus: Flyers d'information

 
 

LT

- BEAM_21 – Pajėgumų stiprinimas Europos savivaldybėse darnių energijos priemonių bei veiksmų planų srityje
moodle: Beam 21 Lietuva
email: ecat@ecat.lt 
daugiau: Informacija Flyer
 

 
 

LV

- BEAM 21 - Pašvaldībām iespēja iesaistīties apmācību projektā par klimata izmaiņu jautājumiem 
moodle: Beam 21 Latvija
email: fonds@videsfonds.lv
vairāk: Informācijas Flyer
 

 
 

PL

- BEAM 21 - Budowanie potencjału administracji lokalnej na rzecz zrównoważonego zarządzania energią w gminach europejskich w oparciu o wskaźniki i plany działania
moodle: Beam 21 Polska
email: info@beam21.pl 
więcej: ulotka informacyjna

 
 

RO

- BEAM 21- Întărirea capacităţii printr-o metodă combinată în domeniul protecţiei climei, măsuri privind utilizarea durabilă al energiei şi planuri de acţiune pentru municipiile din Europa
moodle: Beam 21 România
email: focuseco@rdslink.ro 
mai multe: Informaţii Flyer